Kuvaääni

Filmi- ja videotuotantojen kenttä-äänityksiin tarvittava kalusto on monipuolinen. Studio on sovellettevissa pienempiin monikameratuotantoihin ja vaativakin jälkikäsittely onnistuu helposti SADiE-työasemalla.