Psykoakustiikan teoriaa

Harmoninen yläsävelsarja

Värähtelevän kielen harmonisen yläsävelsarjan havaitsi jo Pythagoras n. 2000 vuotta sitten. Tämän teorian avulla on kehitetty musiikki-instrumenttien viritysjärjestelmiä, mutta teoriaa voidaan soveltaa myös soinnillisen äänen laadullisten ominaisuuksien havaitsemiseen, mm. harmonisen särön suhteen.

Korvan peittoilmiö

Kuuloaisti pystyy peittämään heikompia ääniä, jotka ovat lähelllä toisiaan joko ajallisesti tai taajuudeltaan lähellä peittävää ääntä. Sovelluskohteita tälle ilmiölle löytyy mm. äänen editoinnista ja häviöllisten äänenpakkausmenetelmien (MP-3 yms.) toteutuksesta.

suuntakuulemisen teoriat

Korva ja aivot aistivat äänen tulosuuntaa kolmen eri havintojärjestelmän yhteistoimintana. Äänen voimakkuuksii, kulkuaikaeroihin ja vaiheistukseen perustuvien suuntimismekanismien lisäksi tärkeä ilmiö on Haas- ilmiö, joka auttaa suodattamaan tilan aiheuttamaa sekavuutta pois suuntahavainnoista. Haas-ilmiö tuottaa viiveen sijasta soundimuutoksen myös flanger– efektissä.

coctail- party- ilmiö

Stereofoninen kuuleminen auttaa erottamaan yksittäisiä informaatiolähteitä hälinän keskeltä. Yhdellä korvalla kuunneltaessa (monofoninen kuuntelu) keskustelu puuroutuu helposti, puhutaan coctail- party- ilmiöstä