Wow & Flutter

Huojunta

Nauhan kulun tasaisuuteen vaikuttavat mm. moottorin ja vetoakselin laakereiden kunto, akselin pinnan tasaisuus, nauharadan kitkat sekä antavan/ottavan kelan nauhakireys. Nauhanopeuden poikkeamia mitataan huojunta-arvoina. Mittausmenetelmä perustuu nauhalle äänitetyn 3.15 kHz:n signaalin taajuuden poikkeamien mittaukseen. Huojunta voidaan mitata joko lineaarisesti tai painottaen, jolloin nopeat poikkeamat saavat suuremman painoarvon huojuntamittauksessa. Huojunta ilmoitetaan prosentteina.

Flutter

Huojuntaa (wow) nopeampi nauhanopeuden muuttuminen. Voi olla esim. vetoakselin epätasaisuudesta johtuvaa, tai nauhan ja äänipään välisen kitkan aiheuttamaa raapimis-flutteria (scrape flutter). Näitä ilmiöitä tasoittaman käytetään studionauhureissa äänipään lähelle sijoitettua, vapaasti pyörivää rullaa.