Haas- ilmiö

Psykoakustinen ilmiö, missä “korva havaitsee äänen tulosuunnan sen perusteella, mistä ääni korviin ensimmäisenä ehtii”. Tarkennuksena vielä:

  • Haas-ilmiö toimii vain 0-20 ms mittaisilla kulkuaikaeroilla
  • yli 20 ms viiveet kuullaan erillisenä äänenä, kaikuna
  • Viivästynyt ääni voi olla jopa alkuperäistä voimakkaampi ilman, että suunta muuttuisi

Varsinkin iskuäänillä suuntakuuleminen perustuu usein siihen, että sama ääni tulee molempiin korviin, mutta toiseen hieman myöhästyneenä. Korva havaitsee aina sen äänen voimakkaampana, joka tulee korvaan ensiksi ja suuntavaikutelma kallistuu siis tähän suuntaan. Yli 1 kHz taajuisilla jatkuvilla, jaksollisilla signaaleilla tämä ei yleensä toimi, koska korva ei havaitse, kumpi jaksoista on aikaisempi, kumpi myöhempi!

Haasin ilmiötä voi käyttää hyväkseen esim:

  • Stereoäänityksissä sijoittamalla mikrofonit hieman erilleen toisistaan (A/B, ORTF, OSS ja keinopäätekniikat)
  • Suurten äänijärjestelmien n.s viivetorni- kaiuttimissa, joihin tulevaa ääntä siis viivästetään niin paljon, että pääkaiuttimien ääni ehtii ensiksi kuulijan korvaan ja suuntavaikutelma kääntyy siis tähän suuntaan, vaikka viivekaiutin kuuluisikin kuulijalle voimakkaampana!
  • Flanger– ja Chorus-efekteissä