Keskeismodulaatiosärö

Keskeismodulaatiosärö syntyy, kun samaan vahvistimeen tuodaan 2 eritaajuista signaalia (F1 ja F2). Vahvistinkomponenttien epälineaarisuudesta johtuen molemmat signaalit vääristyvät ja harmonisten (2F1, 3F1, 2F2, 3F2…) lisäksi saadaan uusia komponentteja, joiden taajuudet suhtautuvat alkuperäisiin siten että saadaan summataajuus (F1 + F2) ja erotustaajuus (F1-F2 tai F2-F1, riippuen siitä, kumpi on korkeampi). Erotussignaali kuullaan yleensä helposti, varsinkin, jos musiikissa ei ole kuunteluhetkellä bassoa. IM- säröä esiintyy siis aina, kunusampi signaali kulkee lpi systeemin jossa on harmonista säröä  ja se aiheuttaa äänessä kireyttä, sutttuisuutta tai tunkkaisuutta tapauksesta riippuen. Putki- ja transistorivahvistimet muodostavat täysin erityyppisiä IM- säröjä, johtuen transistorin ja putken erilaisista ominaiskäyristä.

Särökomponenttien muodostuminen voidaan todistaa matemaattisesti putken ja transistorin siirtofunktioiden Fourier- muunnoksen avulla.